top of page

Registratiebureau

De dorpsbewoners werden uitgenodigd om deel uit te maken van het museum via het indienen van een 'Nederhasselt Souvenir' {een verhaal, oude landkaart, tabakspijp, ...}. Het souvenir werd geregistreerd via een roze Mu.N'Ha-registratieformulier, door de curator afgestempeld met een Mu.N'Ha-stempel en  gecatalogeerd met een Mu.N'Ha-label {opgenomen in het museum}.

De curator gaat met een artistieke wandelstok op zoek naar kunst en schoonheid in het dorp.

De curator ontdekt: 'Nederhasselt is kunst {schoonheid}.'

Registratie van N'H. souvenirs

Registratie van souvenirs door de dorpsbewoners.

Mu.N'Ha-roze registratieformulier

Aan de dorpsbewoners van Nederhasselt: breng je eigen 'Nederhasselt Souvenir' {een verhaal, oude landkaart, tabakspijp, ...} naar het Museum van Nederhasselt {MU.N'Ha}. Het souvenir wordt ter plekke geregistreerd.

Stappenplan registratie 1. Vraag een label en roze formulier en laat je souvenir fotograferen. 2. Vul het roze formulier in en laat het afstempelen.

Mu.N'Ha-label

Verhalen neerschrijven

MU.N'Ha-curatorschort

MU.N'Ha-stempel

MU.N'Ha-wandelstok met schilderij-vlag.

Vitrine-kast {Mu.N'Ha props} 'ViTrien' kunst- en cultuurfestival Ninove.

bottom of page